PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van Frenchie Bullshop (hierna "FBS", "wij", "ons" of "onze"). FBS is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65358511. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we onze website (de "Website") verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot www.frenchiebullshop.com. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de site ("gebruikers").

Wat voor soort informatie verzamelen we?
We verzamelen de volgende informatie die u aan ons verstrekt:
een. Naam
b. telefoonnummer
c. Adres
d. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een account FBS
e. Profielinformatie die u verstrekt via uw account
f. Communicatie tussen FBS en u (we kunnen u servicegerelateerde e-mails sturen)
Logbestand informatie
We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt en andere statistieken.
Analytische diensten
We gebruiken analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en websitetrends te meten. De tools verzamelen informatie die is verzonden door uw computer of andere apparaten, onze website, de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons zal helpen onze website te verbeteren. Met behulp van deze tools cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies die uw computer of bestanden op uw computer beschadigen. Cookies verzamelen anonieme informatie over uw inloggegevens en loggedrag. Google Analytics plaatst een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. De cookie kan door iedereen anders dan Google worden gebruikt. Het recht van Google om informatie te gebruiken en te delen wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics "en" het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics deze kan herkennen, door cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?
Alle informatie die we verzamelen, gebruiken we om onze website te ondersteunen en te verbeteren door:
een. om informatie te onthouden zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen
b. het verbeteren en testen van de efficiëntie van de site
c. om de bezoeker toegang te geven tot de informatie nadat de bezoeker is ingelogd
d. statistieken in kaart brengen, zoals totaal aantal bezoekers en verkeer naar de website
e. om technische problemen op te lossen of om een ​​diagnose te stellen
f. nieuwe producten en functies testen of ontwikkelen
g. om de bezoeker te informeren over de aanvaarding van zijn bestelling
h. om de bezoeker te informeren over de status van hun bestelling

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij verhuren of verkopen uw (persoons)gegevens niet aan derden.
Verandering van controle
Wanneer FBS, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of onze activa zich bij een andere organisatie voegen (bijvoorbeeld door een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), kan het zijn dat verzamelde gegevens via de website toebehoren aan de zaken verkocht of overgedragen. De koper of verkrijger dient zich te houden aan de afspraken in dit privacybeleid.
Juridische toepassing en het voorkomen van schade
Op grond van een wettelijk verzoek hebben wij recht op inzage in uw gegevens en deze op te slaan en/of te delen naar aanleiding van een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding). Wij hebben ook het recht om uw gegevens te bewaren en/of te delen wanneer wij menen dat dit nodig is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om u en anderen te beschermen. Informatie die we ontvangen kan voor u worden geopend, verwerkt en voor een langere periode worden bewaard als dit nodig is vanwege een wettelijk verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze algemene voorwaarden, ons beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
FBS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We gebruiken beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat informatie via de Website wordt beschermd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). FBS kan echter niet garanderen dat de informatie op de website niet wordt geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. U bent altijd verantwoordelijk voor het onderhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens en voor het beheer van de e-mails tussen u en FBS. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheid van een andere organisatie.
Internationale overdracht
Uw gegevens kunnen worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten kunnen verschillen met betrekking tot gegevensbescherming.

retentie
In overeenstemming met de wet bewaart FBS persoonsgegevens langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Inzage, correctie en recht van bezwaar
Als u uw gegevens wilt of als u uw gegevenstoegang wilt wijzigen of verwijderen als deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, neem dan contact op met FBS door een e-mail te sturen naar info@frenchiebullshop.com.

Apps, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, sites of diensten van derden die zijn gelinkt naar of van onze website, inclusief de informatie of inhoud die van voorbijgaande aard is. Ons privacybeleid is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedrag op een applicatie, website of dienst van een derde partij, inclusief degenen die een link op onze website hebben, is onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt ​​niet specifiek en bewust om gegevens van personen onder de 16 ("Kinderen"). Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder toestemming van hun ouder of voogd, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie van onze servers te verwijderen. Als u vermoedt dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@frenchiebullshop.com.

Wijzigingen
FBS kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U wordt daarom aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit privacybeleid treden in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met FBS door een e-mail te sturen naar info@frenchiebullshop.com